A Hitel Kör közleménye

A Hitel Kör közleménye

Budapest, 2013. február 13., szerda (OS) – Nyilatkozat

 

1. A föld a mindennapi megélhetést, az otthont, a hazát jelentő létalap, ezért nem pusztán befektetési eszköz, nyereséget hozó tőke.

2. Támogatunk minden szándékot, amely a földkérdésben a nemzet önvédelmi rendszerének létrehozására törekszik.

3. Célunk a vidék túlélő és ellenálló képességének visszaállítása, szellemi-erkölcsi támogatása.

4. Eszményünk az önmagáról gondoskodni képes, öntudatos ember, aki sorsáért felelősséget vállal, generációk számára hihető és ösztönző jövőképet nyújt. Általa éledhet és szerveződhet újjá a magyar vidék.

5. Monokultúrák helyett életgazdagságot akarunk látni a földeken! Ezért törekedni kell a többségében családi vállalkozásokon, kisüzemeken nyugvó, minőségi áruk előállítására képes mezőgazdasági termőszerkezet kialakítására. Véget kell vetni a természeti környezet kifosztásának, fokozottan figyelni kell a termőföld minőségének megóvására, javítására.

6. Magyarország területe nem üresíthető ki, falvainak népe nem áldozható fel a gazdasági kényszer téveszméinek oltárán.

7. Elő kell segíteni a vidéki társadalom önszerveződését, az organikus közösségi formák létrejöttét a falvak népének aktív részvételével.

8. Meg kell állítani a kulturális tradícióvesztés folyamatát. Segíteni kell a gazdatudat és gazdaismeretek felelevenítését. Fel kell támasztani az igényt a tájhoz és a közösséghez fűződő személyes érzelmi viszony kialakításához.

9. El akarjuk érni a helyi sajátosságokra épülő, a paraszti kultúra időtálló értékeit alkotó módon felhasználó művelődési formák megismertetését idehaza és a nagyvilágban.

10. Nincs ország kistelepülések nélkül, nincs nemzet a vidék társadalma nélkül.

 

Kiadó: Hitel Kör

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *